ឆុតឆាកប្រយុទ្ធគ្នារវាងក្រពើ និង ពស់ថ្លាន់ … (មានវីដេអូ)

0
611

ពស់ថ្លាន់ និង ក្រពើមួយក្បាល រស់នៅត្រាចចរតាមដងស្ទឹងមួយ ខណះដែលកំពុងប្រយុទ្ធបញ្ចេញរិទ្ធដាក់គ្នារៀងៗខ្លួន ……មានវីដេអូ

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖