ពិតជាមិនធម្មតា!ឆានែលយូធូប ដែលមានបុរស២នាក់ជាកូនខ្មែរបង្កើតផ្ទះប្លែកៗនៅក្នុងព្រៃ ធ្វើឲ្យមនុស្សជុំវិញពិភពលោកចូលមើលរាប់រយលាននាក់…(មានរូបភាព និង វីដេអូជាច្រើន)

0
530

វាជារឿងមួយដែលគួរឲ្យសរសើរនៅស្នាដៃកូនខ្មែរដែលបានបង្កើតវីដេអូប្លែកៗទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៌មនុស្សទូទាំងពិភពលោកមកទស្សនាវីដេអូដែលកូនខ្មែរបានបង្កើតឡើងយកទៅបង្ហោះលើទំព័រយូធូប ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាការពិតណាស់ឆានែលមួយដែលមានឈ្មោះ Survival Builder ដែលមានមនុស្សចុច Subscribe  ដើម្បីតាមដានវីដេអូផ្សេងៗមានរហូតដល់ ៣.៦៩លាននាក់ ចំណែកវីដេអូមួយដែលមានចំណងជើងថា Build The Most Temple Swimming Pools Underground ដែលមានអ្នកចូលមើលរហូតដល់ជាង ៧២លាននាក់ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វីដេអូដែលធ្វើឡើងសុទ្ធសឹងបង្ហាញពីជិវិតរស់នៅបែបក្នុងព្រៃ និង ការកាសាងលំនៅស្ថានដោយដៃ ជាមួយធម្មជាតិ ដូចជាផ្ទះដីប្លែកៗ ឫស្សី ឈើ ។ល។ ដែលធ្វើអោយវីដេអូទាំងនេះមានអ្នកចូលមើលច្រើនលើសលប់ ពីសំណាក់អ្នកទស្សនាក្រៅប្រទេស ដែលអាចទាញចំណូលបានច្រើន ដូចជាពួកអុឺរ៉ុប បានតម្លៃថ្លៃជាងអាស៊ី ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វាពិតជាប្រសើណាស់ដែលកូនខ្មែរអាចធ្វើបានបែបនេះ វាក៏បានរកចំណូលជូនពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនមិនបាច់ចំណាកស្រុកផងដែរ ។សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមជាច្រើន។

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖