អ្នកជំនាញថា ការរួ.មភេ.ទ ដោយ ប្រើ សុ.ដ.ន់ ធ្វើឱ្យ គូស្នេហ៍ សុខស្រួលដល់ត្រើយ បំភ្លេចមិនបាន…

0
124

បុរសៗ​ទាំងអស់​ឈ្លក់​វង្វេង​នឹង ​សុ.ដ.ន់ ដូចនេះ​ការដាក់​អាអូនតូច​នៅ​ប្រឡោះ​ចង្អូរ​សុ.ដ.ន់​ដែល​ពួកគេ​ចូលចិត្ត​សម្លឹង​មើល និង​លេង​ស្ទាប​អង្អែល​ប្រាកដ​ជា​ធ្វើឱ្យ​អារម្មណ៍​ពុះកញ្ជ្រោល​ឡើង ។

ខាងក្រោម​នេះ​ជា​វិធីសាស្ត្រ​ប្រើ​សុ.ដ.ន់​ទាំង ៦បែប៖

១. ទឹករំអិល

លាប​ទឹករំអិល​លើ​សុ.ដ.ន់​ក្នុង​ពេល​រួ.ម.ភេ.ទ ។ ឱ្យ​គាត់​ម៉ាស្សា​សុ.ដ.ន់​អ្នក​ក្នុង​ពេល​កំពុង​លាប​ទឹករំអិល ។ អ្នក​អាច​ម៉ាស្សា​ប្រេងរំអិល​លើ​សុ.ដ.ន់​ក្នុង​ពេល​គាត់​សម្លឹង​មើល ។

២. ផ្អោប​សុ.ដ.ន់​ចូលគ្នា

អ្នក​អាច​គេង​ផ្ងារ រួច​ឱ្យ​គាត់​អង្គុយ​ច្រកគៀវ​ពី​លើ​អ្នក ហើយ​ឱ្យ​គាត់​ដាក់​លិ.ង្គ​ក្នុង​ចង្អូរ​ដោះ​របស់​អ្នក ដើម្បី​បង្កើត​ចំណង់​ត.ណ្ហា​ឱ្យ​កាន់តែ​ពុះកញ្ជ្រោល​ខ្លាំងឡើង ។

៣. ឱ្យ​ដៃគូ​ជិះ​ពីលើ

ពេល​គាត់​អង្គុយ​ពីលើ​អ្នក គាត់​នឹង​ធ្វើ​ចលនា​រំកិល​ត្រគៀក​ទៅ​មក ។ គាត់​ក៏​អាច​លេង​សុ.ដ.ន់​អ្នក​ទៀតផង ។

៤. លិ.ឍ​ប្រដា.ប់ភេ.ទ

ស្រប​ពេល​គាត់​អង្គុយ​លើ​អ្នក ហើយ​កំពុង​សម្រុកចូល​ចុះ​ឡើង អាអូនតូច​គាត់​នឹង​នៅ​ក្បែរៗ​មាត់​អ្នក ពេល​នេះ អ្នក​អាច​លិ.ឍ ឬ​បឺត​ជញ្ជក់​លិ.ង្គ​បាន ។

៥. លេង​ចុង សុ.ដ.ន់

បឺត​ជញ្ជក់ និង​លេង​ចុង​សុ.ដ.ន់​អាច​ធ្វើឱ្យ​ស្ត្រី​សម្រេចកា.ម​បាន ។ អ្នក​ទាំង ២នឹង​ទទួល​បាន​ក្តីសុខ​ដល់​កំពូល ៕ប្រភព៖ Camlocation

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​