លោកព្រាប សុវត្ថិ និងកញ្ញាតន់ ចន្ទសីម៉ា ត្រូវអ្នកគាំទ្រ ព្រ.មា.ន.ឈប់ស្តាប់ចម្រៀង ក្រោយថៅកែឈូសព្រៃនៅភ្នំតាម៉ៅ

0
103

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កំពូលតារាចម្រៀង លោកព្រាប សុវត្ថិ និងនាងតន់ ច័ន្ទសីម៉ា ជាតារាស្នូល សំខាន់ ជាង គេរបស់ Galaxy នោះ មិនបានបញ្ចេញសារឬប្រតិកម្មត តប ណាមួយឡើយ ជុំវិញ មានអ្នក គាំទ្រ ខ្លះរបស់ ពួក គេព្រ មាន លែងស្ដាប់ បទចម្រៀង របស់ តារាចម្រៀងផលិតកម្មមួយ នេះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភាព ចម្រូង ចម្រា ស បែនេះ កើតមានឡើងក្រោយពី ថៅកែ Galaxy មានឈ្មោះ ក្នុងការ អភិវឌ្ឍន៍ តំបន់ភ្នំតាម៉ៅ ដែល អ្នកលេង បណ្ដាញសង្គមចាត់ទុកថា ជាការ ឈូសឆាយ ព្រៃឈើនៅទីនោះ សង់ផ្ទះល្វែងប៉ៈ ពាល់ ដល់ ជម្រកសត្វព្រៃ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រហូតបានរាលដាលដល់ក្រុមយុវវជនខ្លះ គ ម្រា.ម ឈប់ ស្ដាប់ និងគាំ ទ្របទចម្រៀងរបស់Galaxy ទៀតផង បើទោះជា.ក្រសួងកសិកម្ម រក្ខាប្រម៉ាញ់ និងនេសាទ រដ្ឋ បាលព្រឈើ បានចេញលិខិត .បំភ្លឺមួយជុំវិញរឿង រ៉ាវនេះ.កាលពីថ្ងៃ ទី៤ខែ សីហា ឆ្នាំ២០២២ ក្ដី។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់.លោកព្រាប សុវត្ថិ មិនមាននិយាយ.ពាក់ព័ន្ធរឿងខាងលើ នោះទេ ខណៈដែលតន់ ច័ន្ទសីម៉ា វិញនៅលើហ្វេសបុកត្រូវអ្នកខ្លះឌឺដង.ឲ្យនាងច្រៀងបទ ទាក់ ទង.ភ្នំតាម៉ៅនេះ នៅរដូវភ្ជុំបិណ្ឌខាងមុខ នេះ. ទៀតផង។ប៉ុន្ដែស្រីស្រស់តូចច្រឡឹងច័ន្ទសីម៉ា អត់ បានតតប.ពាក់ព័ន្ធរឿងដែលកំពុង.តែរសើប.មួយនេះឡើយ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកយកព័តមានយើងមិនអាចទាកទាងអ្នកនាង.យឹម សុជាតា ដែលជាអ្នក ចាត់ការ ទូ ទៅរបស់Galaxy បានទេ កាលពីពេលថ្មីៗនេះព្រោះគ្មានលេខទូរស័ព្ទ ខណៈដែលបង. ប្រុស នាង លោកយឹម តាស្រង់ តេចូលមិនលើក។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទោះជាយ៉ាងណាអ្នក.តាមដានសកម្មភាព សិល្បៈ លើកឡើងថា
តារាចម្រៀងគិតតែពីច្រៀងសម្ដែង ពេល ផលិត កម្មតម្រូវប៉ុណ្ណោះហេតុ នេះ ហើយ Fan របស់ពួកគេគូតែបែងចែកឲ្យដា.ច់រវាងអ្នកចម្រៀងនិងថៅកែ មិនគូណា”ខឹ.ង គោ.វា.យ. រទេះ ”ឡើយ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកសម្រាប់លោកព្រាប សុវត្ថិ វិញក្រោយលោកឡើងជាឧកញ៉ាជាង ៣ខែមក នេះលោកបានរយាលពីអាជីពមិនធ្លាប់មាន.ពីមុនឡើយពោល គឺរយៈពេលជាងជាង ៩០ថ្ងៃគេ ឃើញលោកទើប តែ. ចេញ ថតបទថ្មីបាន១បទប៉ុណ្ណោះ ដែលនេះបញ្ជាក់ថាលោកឧកញ៉ាស្នាយ មិនពឹងទៅលើប្រាក់ចំណូលទាំង ស្រុង ពី អា ជីពសិល្បៈទៀតនោះទេព្រោះលោក ផ្ដោត.លើ ការ ធ្វើមុខជំនួញច្រើនជាង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សម្រាប់ស្រីស្រស់សីម៉ា វិញ រយៈ ពេលចុងក្រោយនេះក៍មិន ទាន់អាច ធ្វើព្យុះភ្លៀង ដូចមុនទៀត ដែរពោល គឺតាំង ពីលោកយឹម តាស្រង់ ដើរចេញពី Galaxy នាង ហាក់ បាត់ ដៃស្ដាំ បើទោះជា នាង ធ្លាប់ អះអាង ថាគ្មាន.ការបារម្ភព្រោះផលិតកម្មនេះ.មាន អ្នក និពន្ធ ច្រើន ហើយតាស្រង់ នៅតែអាច ជួយនាង នៅ ពីក្រោយខ្នងក្ដី។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមបញ្ជាក់ថាលោកព្រាប សុវត្ថិ បានឈជើងនៅGalaxy រយៈពេលជិត.២ឆ្នាំទៅហើយ បន្ទាប់ពីលោកអស់ និ ស្ស័យជាមួយហង្សមាសដែលធ្លាប់រួមរស់ជាមួយគ្នាអស់រយៈពេល២៣ឆ្នាំ។តារាចម្រៀងដែលត្រូវ បានគេ ទ.ម្លាយ កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២០ ថាលោកសល់ទ្រព្យចំនួន ៣០លាន ដុល្លាររូបនេះបាន.ចាប់ដៃជាមួយនាងតន់ ច័ន្ទសីម៉ាដែលមានអាយុប្អូនលោក ដល់ ទៅ២២ឆ្នាំទើបធ្វើឲ្យសីម៉ា បោះពួយទៅមុខរហូតបំបាក់អស់តារា ដែលមាន.គីឡូ ប្រហាក់ ប្រ ហែ លនាង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាគេមិនរំពឹងថា.ព្រាប សុវត្ថិ នឹងសម្រុកច្រៀងដៃគូជាមួយនាង.សីម៉ា បាន ច្រើន បទ ដូចមុនទៀតឡើយ ព្រោះថាពេលនេះលោកអាចនឹងយកអាជីពសិល្បៈជាជំហ៊ានទី២ ការធ្វើជំនួញ ជា ជម្រើស ទី១ទៅហើយ ស្របពេលដែលនាងសីម៉ា វិញនឹងងាកទៅ ចាប់ដៃជា មួយ លោកខេម ឡើងវិញ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកជំនាញសិល្បៈបានលើកឡើងថាទោះជាលោកឧកញ៉ាព្រាប សុវត្ថិ លែងច្រៀងឬមិនមានអ្នក ស្ដាប់.បទថ្មីៗ របស់លោកទៀត ដូចការព្រមានពីទស្សនិកជន ខ្លះៗ .នោះក៍លោកមិនប្រឈមជួបហា.និភ័យសេដ្ឋកិច្ចដែរ ព្រោះ បច្ចុប្ប្នតារាវ័យ.៤៧ឆ្នាំ រូបនេះ ត្រូវបាន គេចាត់ទុកថាជា”សេដ្ឋី”តាំងពីមុនឡើងឧកញ៉ាម្លេះ។ ដោយឡែកសម្រាប់ តារា វ័យ ២៥ ឆ្នាំនាងតន់ ច័ន្ទសីម៉ា វិញនាងត្រូវការពង្រឹងសម្ថភាពថែមទៀតទើបអាចឈាន ទៅដល់ ចំណុច កំ ពូលបាន៕
ប្រភព៖ http://khoanew.asia/2022/08/08/37794/11/?fs=e&s=cl ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​