ហួសចិត្ត! ពូចក់ ធ្លាប់ប្តេជ្ញាថា បើយកប្រពន្ធវិញ ឲ្យហៅគីៗ តែទីបំផុត ពូចក់មុខក្រាស់ ចេញ មុខសុំទោសប្រពន្ធថា…..(មានវិដេអូ)

0
215

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នក តាមដាន ដឹង តែ វិលមុខ ហើយ នៅ សុខ ៗ ស្រាប់តែ គណនី ហ្វេ ស ប៊ុ ក ពូ ចក់ បាន ចេញ មុខ បង្ហោះ សារ សុំ ទោស អ្នក នាង ទ្រី ញ ផល្លា និង ហៅ ប្រពន្ធ ពេញ ៗ មាត់ ដែល ជា ហេតុ ធ្វើ អោយ អ្នកគាំទ្រ ទាល់ តម្រិះ គិត លែង ចេញ គ្រប់ ៗ គ្មា ដោយសារ កាល ពី កន្លង ទៅ ពួក គេ ទាំង ២ នាក់ បាន ចែកផ្លូវ គ្នា និង ឈាន ដល់ ការ ប្ដឹងផ្ដល់ ទៅ តុលាការ ទៀត ផង ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មុន ពេល ឈាន ដល់ ការ និយាយ អំពី រឿងរ៉ាវ ពូ ចក់ ចេញ មុខ សុំ .ទោ.ស អ្នក នាង ទ្រី ញ ផល្លា កាលពី កន្លង ទៅ ទើបតែ ថ្មី ៗ នេះ ប្រិ យ មិត្ត ពុក ម៉ែ បងប្អូន ប្រាកដជា បានដឹង និង ទទួល ជ្រាប រួច មក ហើយ នៅ រឿងរ៉ាវ ដ៏ ល្បី កក្រើក លើ បណ្ដាញ សង្គម អ្នកលក់ អន ឡាញ រូប ស្រស់ ដើមទ្រូង ត្រ ឡូ ក ទ្រលន់ អ្នក នាង ទ្រី ង ផល្លា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បាន ដាក់ ពាក្យ ប្ដឹង ដោយ ចោទប្រកាន់ ទៅ លើ ពូ ចក់ ដែល ជា ស្វាមី ថា លួច ទ្រព្យសម្បត្តិ និង ប្រើប្រាស អំ ពើ ហិ . ង្សា ទៅ លើ ខ្លួន រហូត ឈាន់ ដល់ ការ បា ត់ ប.ង់ កូន ក្នុង ផ្ទៃ .ដែល ជា ឈា . ម ជ័រ រួម គ្នា និង បន្ត ប.ង្ហោះ ហែ.ក.ហួរ .គ្នា .ឡើង ផ្អើល. ពេញ .បណ្ដាញ សង្គម រហូត មាន មតិ .រិះ.គន់ និង វែ.ក.ញែ.ក ឡើង ផុ.ស.ផុល. តែ ម្ដង ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំពោះ រឿងរ៉ាវ ប្ដឹងផ្ដល់ និង បន្ត ប.ង្ហោះ ហែ.ក.ហួរ គ្នា ឡើង វ៉ ល់ .ពេញ. បណ្ដាញ សង្គម នេះ អ្នក ទាំង ពីរ ត្រូវ បាន. មហាជន ស្ទើរតែ មួយ ប្រទេស រិះគន់ គ្មាន. ប្រណី និង ដៀល. ក.ប់ ៗ មា.ត់ ដោយ ម.តិ ខ្លះ បាន. លើក ឡើង ថា « ឈ្លោះ. តែ គ្នា ឯង តែ មក ហែ.ក.ហួរ .គ្នា ឡើង ផុសផុល ពេញ បណ្ដាញ សង្គម ដោយ គ្មាន កេ.រ្តិ៍ខ្មា.ស់ » ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

« នេះ ជា គំរូ មិន.ល្អ សោះ ដែល មក ឈ្លោះ ទាស់ទែង ហែ.កហួរ គ្នា លើ បណ្ដាញ សង្គម ធ្វើ អោយ ក្មេង ៗ.យក គំ.រូ តាម » « ដើម្បី ភាព ល្បីល្បាញ ធ្វើ អោយ អ្នកលក់ .អន ឡាញ មួយ ចំនួន តូ.ច គ្មា.ន. កេរ្តិ៍ខ្មាស់ និង លក់ មុខ.មា.ត់ ខ្លួនឯង លើ. បណ្ដាញ សង្គម ». « ស្រលាញ់ គ្នា ដំបូង. ផ្អែ.ម ដូច. ស្ករ សុទ្ធ អូន ជានា រី ចុ.ង. ក្រោយ ដល់ ចែ.កផ្លូវ គ្នា ហែ.ក.កេ.រ្តិ៍ គ្នា គ្មាន. សល់ ទាំង .ខាង ស្រី ទាំង ខាង ប្រុស » ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

« សម្ដែង យក ប្រជាប្រិយ ប្រ ម៉ូត .ផលិត ល.ក់ដា.ច់ ឆា.ប់ អ.ស់ មែន ចែ ៗ ? » « អ្នកលក់ អន. ឡា ញស្រុក ខ្មែរ ភាគ.ច្រើន ឃើញ តែ ហែកហួរ គ្នា ពេញ .បណ្ដាញ សង្គម ធ្វើ អោយ ផ្អើល ដល់. គេឯង » និង នៅ មាន មតិ. ជា ច្រើន ទៀត ដែល យើង ពុំ .អាច រៀបរាប់ អស់នោះ ឡើយ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែក នរណា ទៅ ដឹង ថា ផែនដី ក្រឡា.ប់ចា.ក់ នោះ ក្រោយ ឈ្លោះប្រកែក គ្នា បែ.ក.ផ្សែ.ង ឈាន ដល់ ការ. ប្ដឹ.ងផ្ដល់. យ៉ាង កក្រើក ប.ណ្ដាញ សង្គម និង ប.ន្ត ហែ.ក.ហួរ .កេ.រ្តិ៍ខ្មា.ស់ គ្នា. ឥត ឈប់ ឈរ ស្រាប់តែ ពេល នេះ .លេ.ច ចេញ គណនី .ហ្វេ ស ប៊ុ ក ពូក .ចក់ ចេញ មុខ មក សុំ .ទោ.ស អ្នក. នាង ទ្រី ញ ផល្លា សារ ជា ថ្មី ដោយ. ហៅ ប្រពន្ធ .ពេ.ញ ៗ មា.ត់ ទៀត ផង ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្ដែង កាលពី ថ្ងៃ ទី ០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២២ ម្សិលមិញ នេះ បើ យោង តាម ការ បង្ហោះ សុំ .ទោស .ជា សារ ធារ ណៈ ពូក ចក់ បាន និយាយ ថា « សុំ .ទោ.ស ប្រ.ពន្ធ គ្រប់យ៉ាង កន្លង មក. ប.ង ចោ.ទ .អូ.ន ផល្លា ទ្រី ញ » ។ ចំពោះ សំ ណេ រ សុំ ទោស ទៅ. កាន់ អតីត ភរិយា របស់ ពូ ចក់ បាន ធ្វើ អោយ. ផ្ទុះ កក្រើក សារ .ជា ថ្មី នៅ លើ បណ្ដាញ. សង្គម ដោយ មាន ទាំង .ម.តិ .រិះ.គ.ន់ និង មតិ អបអរ .ផង ដែរ ពី សំណាក់ មហាជន ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកខ្លះ បាន លើក ឡើង សាទរ និង បែប ពន្យល់ ថា « សូម អបអរសាទរ ដែល អ្នក ទាំង ពីរ. ត្រូវរ៉ូ.វ. គ្នា វិញ ហើយ ក៏ សូម សំណូមពរ. អោយ ឈប់ ហែកហួរ គ្នា លើ. បណ្ដាញ សង្គម ទៀត ទៅ វា មិនមែន .ជា គំរូ ល្អ សម្រាប់ .បងប្អូន ខ្មែរ ឡើយ ហើយ សុទ្ធតែ មិនល្អ .ដោយ ហែ.កហួរ គ្នា គ្មាន សល់ ចុង ក្រោយ.មក ត្រូវ គ្នា វិញ. បែប នេះ ជួល កាល ធ្វើ អោយ ខ្លួន .មាន វិបដិសារី » ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រឡេក មក មើ ក .មតិ. រិះគ.ន់ ឯណេះ វិញ ក៏ បាន លើក ឡើង ដែរ ថា « គ្មាន .កេរ្តិ៍ខ្មា.ស់ .ទាំងស្រី ទាំងប្រុស ឈ្លោះ ហែ.ក.ហួរ គ្នា ផ្អើល គេឯង មួយ. ប្រទេស ហើយ មក. ត្រូវ គ្នា វិញ ដោយ មិន. ខ្មា.ស់. អៀន ទាំង ដែល នាំ គ្នា និយាយ .ពេញ ៗ .មាត់ ថា .ចប់ គ្នា » « នេះ គេ ហៅ ថា វប្បធម៌ អ្នកលក់. អន ឡាញ ពូកែ សម្ដែង ដើម្បី ជោគ ជ័យ. អាជីវកម្ម ខ្លួនឯង ដោយ មិន ខ្វល់. ពី .កេរ្តិ៍ឈ្មោះ » ក្នុង ការ .បញ្ចេញមតិ នេះ គឺ ពិតជា មាន ច្រើន .ដែល យើង ពុំ អា.ច រៀបរាប់ .អស់ បាន ឡើយ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរ បញ្ជាក់ ថា នៅ ថ្ងៃ ទី ០៥ ខែសីហា នេះ ពូ ចក់ ក៏ បាន លុ.ប .សំ ណេ រដែ ល សុំ ទោ.ស អតីត .ភរិយា នោះ ចោល .បា.ត់ ទៅ ហើយ រឿងរ៉ាវ ទៅ ជា យ៉ាងណា .នោះ គឺ មាន តែ រ.ង់.ចាំ .ការ .បកស្រាយ ពី .សាមីខ្លួន និង បន្ត តាមដាន .ទៀត ប៉ុណ្ណោះ ឯង រីឯ គណនី .អ្នក នាង ទ្រី ញ ផល្លា ក៏ គ្មាន ឃើញ ប្រតិក.ម្ម អ្វី នោះ ដែរ ក្រៅពី ឡាយ ល.ក់ ផ.លិត.ផល ធម្មតា ៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​