រឿងខ្មោចរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ត្រូវបានថតដោយទូរស័ព្ទ iPhone 13 Pro មិនដឹកស្មានថាថតបានល្អ ធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំង…(មានវីដេអូ)

0
277

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
រឿងខ្មោចរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ត្រូវបានថតដោយទូរស័ព្ទ iPhone 13 Pro មិនដឹកស្មានថាថតបានល្អ ធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំង…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Apple ទើបបញ្ចេញភាពយន្តខ្នាតខ្លី ១៩នាទី ដែលសាច់វីដេអូកុននេះ មើលមួយភ្លែតហាក់ដូចថតដោយកាមេរ៉ាថ្លៃៗរាប់ម៉ឺនដុល្លារ ប៉ុន្ដែធាតុពិត វាថតដោយប្រើ iPhone 13 Pro តែប៉ុណ្ណោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កុនខ្លីនេះ ជារឿងខ្មោច មានចំណងជើងថា “Life is But a Dream” ផលិតដោយផលិតករកុនកូរ៉េខាងត្បូង Park Chan-wook។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មែនទែនទៅ មិនមែនថាថតដោយ iPhone 13 Pro ធ្វើឱ្យកុននេះដឹងតែល្អនោះទេ ការពិតវាត្រូវបានប្រើឧបករណ៍ជំនួយជាច្រើន អ្នកជំនាញ បច្ចេកទេសកាត់តបន្ថែម ទើបធ្វើឱ្យវីដេអូនេះល្អទៅបាន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាកុនខ្លី និងបច្ចេកទេសថតក្រោយឆាកដោយប្រើ iPhone 13 Pro៖


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​