បុរសកំពូលសំណាង! បុរសជាគ្រូចាក់សាក់ម្នាក់ មានប្រពន្ធរហូតដល់ទៅ ៧នាក់សុទ្ធតែស្អាតៗទាំងអស់ ថែមទាំងចេះស្រលាញ់គ្នាដូចបងប្អូនថែមទៀត…(មានវីដេអូ)

0
223

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
បុរសកំពូលសំណាង! បុរសជាគ្រូចាក់សាក់ម្នាក់ មានប្រពន្ធរហូតដល់ទៅ ៧នាក់សុទ្ធតែស្អាតៗទាំងអស់ ថែមទាំងចេះស្រលាញ់គ្នាដូចបងប្អូនថែមទៀត…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្មីៗនេះមានការចែករំលែងយ៉ាងផុសផុល ផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ ទៅលើបុរសជាគ្រូចាក់សាក់ម្នាក់ដែលមានប្រពន្ធយ៉ាងស្អាតៗ រហូតដល់ទៅ ៧នាក់ រួមរស់ជាមួយគ្នាយ៉ាងមានសុភមង្គល។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បុរសជនជាតិថៃរូបនេះមានឈ្មោះថា Ong Dam Soros ដែលមានបុខរបរ ជាគ្រូចាក់សាក់ ។ លោកបានបញ្ចាក់ថា ប្រពន្ធទាំង ៧នាក់របស់គាត់ ចេះស្រលាញ់គ្នាដូចបងប្អូន និង ដូចមិត្តភ័ក្រអញ្ចឹង ពួកនាង ចង់បានការស្រលាញ់ពីលោក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ថែមពីលើនេះ ម្នាក់ក្នុងចំណោមភរិយាទាំង ៧បានបញ្ចាក់ថា ពួកនាងស្រលាញ់គ្នា ដូចបងប្អូន និង មិត្តភ័ក្រ ចំណែកកាងារធ្វើរួមគ្នា ។ ក្នុងនោះដែរ លោកគ្រូ និង ភរិយាទាណងអស់ មិនបានបញ្ចាក់ពីការរួមមេត្រីនោះទេ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តែទោះជាយ៉ាងណា ឃើញតាមវីដេអូ លោកគ្រូចាក់សាក់ពិតជាមានសុភមង្គលណាស់ ដែលបានប្រពន្ធស្អាតៗរហូតដល់ទៅ៧នាក់។ តើប្រិយមិត្តយល់យ៉ាងណា មានច្រណែនលោកគ្រូអត់? តោះចូលរួមបញ្ចេញមតិទាំងអស់គ្នា និង ទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖