ចប់ហើយ ! កូនកំលោះយំគគ្រូក ឱបម្ដាយទាតាមទៅស្រុកកំណើតវិញ ដូចកូនក្មេងតាមម៉ែទៅផ្សារ ខណៈទើបតែរៀបមង្គលការរួច…(មានវីដេអូ)

0
231

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ចប់ហើយ ! កូនកំលោះយំគគ្រូក ឱបម្ដាយទាតាមទៅស្រុកកំណើតវិញ ដូចកូនក្មេងតាមម៉ែទៅផ្សារ ខណៈទើបតែរៀបមង្គលការរួច…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្មីៗនេះ មានការចែករំលែកវីដេអូខ្លីមួយ ដែលកូនកំលោះហាកនៅក្មេង ពេលដែលរៀបមង្គល់ការរួចរាល់ហើយ បែបជាយំគគ្រូក ឱបម្ដាយ មិនព្រមលែង ទាតាមទៅស្រុកកំណើតខ្លួនវិញ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វីដេអូនេះ ធ្វើឲ្យមានប្រិយមិត្តលើបណ្ដាញសង្គម មានការចារម្មណ៍ខ្លាំងបាន ចែករំលែកតគ្នាជាហូហែរ ។ បើតាមវីដេអូឃើញថា ទាំងកូនកំលោះ និង កូនក្រមុំហាក់នៅ ក្មេងៗនៅឡើង ដូច្នេះហើយ បានជា កូនកំលោះមិនធ្លាប់បែកម្ដាយខ្លួន ទើបមិនចង់នៅផ្ទះខាងស្រី ហើយមកយំតាមម៉ែដូចកូនក្មេងបែបនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ករណីនេះដែរ ខាងសារព័ត៍មានយើងខ្ញុំ មិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយ ថាកើតឡើងនៅកន្លែងណានោះទេ ពេលដែលបានព័ត៌មានច្បាស់ យើងខ្ញុំនឹងផ្សាយជូនប្រិយមិត្តបន្តទៀត ។ ដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​