ជួបបញ្ហាមិនចេះចប់! អាតីតតារាកំប្លែងអ្នកនាង រ៉េន សុធារី ហៅនាងខ្មឹប ក្រោយមានក្ដីសុខជាមួយប្ដីក្មេង ពេលនេះជួបទុក្ខដោយសារប្ដីក្មេងនេះ ប្រើហិង្សារ និង…(មានវីដេអូ)

0
191

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ប្រិយមិត្តប្រហែលជានៅចាំបានហើយរឿងរ៉ាវរបស់ តារាកំប្លែងអ្នកនាង រ៉េន សុធារី ហៅនាងខ្មឹប ដែលបានជួបព្យុ-ះភ្លៀ.ងជីវិតជាច្រើន មិនថានៅលើមុខរបរ ឬជីវិតស្នេហ៍នោះទេ គឺបានឆ្ល.ងកា.ត់នឹងប.ញ្ហាជីវិតជាច្រើនជាបន្តបន្ទាប់មក ដោយសង្ឃឹមថានឹងបានប្រសើរក្រោយកាន់ដៃជាមួយគូស្នេហ៍វ័យក្មេងថ្មី។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
តែអ្វីៗមិនដូចការគិតនោះឡើយ ភាពផ្អែមល្ហែមមិនបានរយៈពេលយូរអង្វែងគឺត្រឹមតែរយៈពេល២ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ ឥឡូវមកជួបរឿងដែលត្រូវប្រឈមសារជាថ្មីទៀតហើយ តាមរយៈវីដេអូរៀបរាប់តាមតារាញ៉ូស ខ្មឹបបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថា ពេលនេះខ្លួនបានប្រកាសលែ.ងល-ះជាមួយស្វាមីវ័យក្មេងនោះហើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ខ្មឹបបានឲ្យដឹងបន្តថាប្តីរបស់ខ្លួននេះបានវា.យដំខ្លួន ហើយចាប់ពីពេលនេះទៅ ខ្លួនបានប្រកាសផ្តា.ច់ចំណងស្នេហ៍នេះហើយ គឺមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធអ្វីជាមួយនឹងអតីតប្តីក្មេងរូបនោះតទៀតឡើយ។ សូមទស្សនាវីដេអូទាំងស្រុងខាងក្រោមនេះ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​