មិនយល់ទេ ម្ចាស់រូបក៏ឆ្ងល់ដែរ!! រូបភាពបែបនេះសោះ អាចលក់បានដល់ទៅខ្ទង់លានដុល្លារ ធ្វើឲ្យក្មេងប្រុសម្នាក់ក្លាយទៅជាសេដ្ឋីវ័យក្មេងមួយរំពេជ…(មានវីដេអូ និង រូបភាពជាច្រើន)

0
264

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
មិនយល់ទេ ម្ចាស់រូបក៏ឆ្ងល់ដែរ!! រូបភាពបែបនេះសោះ អាចលក់បានដល់ទៅខ្ទង់លានដុល្លារ ធ្វើឲ្យក្មេងប្រុសម្នាក់ក្លាយទៅជាសេដ្ឋីវ័យក្មេងមួយរំពេជ…(មានវីដេអូ និង រូបភាពជាច្រើន)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជារឿងមួយដ៏គួរអោយភ្ញាក់ផ្អើលជាទីបំផុតក្រោយពេលដែលយុវជនម្នាក់ដែលជាជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីបានចំណាយពេលថតរូបសែលហ្វីខ្លួ..នឯងនៅមុខកុំព្យូទ័រអស់រយៈពេល០៥ឆ្នាំ ហើយបង្ហោះលក់ទៅក្នុងសហគមន៍ទិញលក់ទ្រព្យកម្មសិទ្ធិឌីជីថល NFT មានឈ្មោះថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
OpenSea ដោយគាត់អាចរកចំណូលបានយ៉ាងច្រើនរហូតទៅដល់១លានដុល្លា ហើយធ្វើអោយគាត់ក្លាយទៅជាសេដ្ឋីក្នុងមួយប៉ព្រិចភ្នែកដោយការសម្រុកទិញរបស់អតិថិជននាពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះក្នុងខែមករា ឆ្នាំ ២០២២។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
យុវជនមហាសំណាងខាងលើនេះគាត់មានឈ្មោះ Ghozali_Ghozalu អាយុ ២២ឆ្នាំជាជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ី ដោយគាត់តែងតែថតរូបគាត់ជាប្រចាំនៅមុខកុំព្យូទ័រសរុបរូបទៅមានរហូតទៅដល់ជាង៩៣៣សន្លឹក ហើយក្នុងរូបភាពមួយសន្លឹកគាត់ដាក់លក់០៣ដុល្លាលើទីផ្សារ OpenSea។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
សម្រាប់មូលហេតុដែលធ្វើអោយមនុស្សម្នាជាច្រើនសម្រុកទៅទិញរូបថតសែលហ្វីរបស់គាត់ក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនបែបនេះ យុវជន Ghozali_Ghozalu គាត់ក៏មិនដឹងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
តែបើតាមរបាយការណ៍មួយចំនួនបញ្ជាក់ថារូបNFT របស់យុវជនរូបនេះត្រូវបានផ្ស..ព្វផ្សាយដោយ តារាល្បីរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ី និងសហគ្រិនមួយចំនួនផងដែរទើបធ្វើអោយគាត់ល្បីហើយក៏មានអ្នកចូលទៅទិញរូបគាត់ក្នុងចំនួនដ៏ច្រើន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
សម្រាប់គោលបំណងដែលតារាល្បីរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ី និងសហគ្រិនមួយចំនួនផ្ស..ព្វផ្សាយរូបរបស់យុវជន Ghozali_Ghozaluក៏ដោយសារតែចង់ឱ្យយុវជនរូបនេះ អាចរកចំណូលបានបន្ថែមទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖