ចប់ហើយស្រីៗដែលតាមស្រលាញ់គាត់! បុរសម្នាក់ឈ្លក់វង្វេង ជាមួយតុក្កតាសិចរហូតរៀបការជាមួយ មិនខ្វល់ពីស្រីស្អាតៗជុំវិញខ្លួន…(មានវីដេអូ)

0
290

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ចប់ហើយស្រីៗដែលតាមស្រលាញ់គាត់! បុរសម្នាក់ឈ្លក់វង្វេង ជាមួយតុក្កតាសិចរហូតរៀបការជាមួយ មិនខ្វល់ពីស្រីស្អាតៗជុំវិញខ្លួន…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បុរសជនជាតិចិនអាយុ 28 ឆ្នាំម្នាក់ដែលមិនត្រូវបានគេស្គាល់អត្តសញ្ញាណ ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានរៀបការជាមួយតុក្កតាសិចដោយសារតែគាត់មិនចង់ឲ្យមានស្ត្រីមេម៉ាយបន្ទាប់ពីគាត់បាត់បង់ជីវិត ព្រោះគាត់មានជំងឺមហារីក ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តើ​នេះ​ជា​ពិធី​មង្គលការ​ដ៏​ចម្លែក​បំផុត​មិន​ធ្លាប់​មាន ឬ​គ្រាន់​តែ​ជា​ការ​បោក​បញ្ឆោត? តោះយើងក្រឡេកមើលរូបថតអាពាហ៍ពិពាហ៍តុក្កតាសិច និង វីដេអូខាងក្រោម ទាំងអស់គ្នា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​