ចេះតែមានហើយ! នារីម្នាក់ឲ្យបុរសជាអ្នកចាក់សាក់ ចាក់រូបតុក្កតាស្រីលើកជើងលើថ្ងាស់ ប្លែកពីគេ…(មានវីដេអូ)

0
396

ចេះតែមានហើយ! នារីម្នាក់ឲ្យបុរសជាអ្នកចាក់សាក់ ចាក់រូបតុក្កតាស្រីលើកជើងលើថ្ងាស់ ប្លែកពីគេ…(មានវីដេអូ)

សាក់គឺជាសីល្បៈលើដងខ្លួន ដែលមានអាយុកាលយូឡុងណាស់មកហើយ គ្រាន់តែកាលពីដើម មានតែប្រុសទេដែលចាក់សាក់ ហើយការចាក់សាក់ ដើម្បីរៀនអាគមន៌ គាថា កាពារខ្លួន ។ល។

តែនាពេលបច្ចុប្បន្ន ការចាក់សាក់គ្រាន់តែជាចាក់លំអបែបគំនូរ ផ្កា សត្វ ដែលពួកគេស្រលាញ់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយមនុស្សស្រីឃើញនិយ័មចាក់ឡើងព្រោងព្រាតផងដែរ ៕