ក្រោយពីមានការបែកធ្លាយរូបភាពភ្ញៀវស្រីៗ ផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់ នៅកន្លែងស្ទីម ភ្នំពេញស្ពតក្លឹប ពេលនេះអ្នកគ្រប់គ្រងបានបញ្ចាក់ថា…

0
299

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
កាលពីពេលថ្មីៗនេះ នៅលើបណ្ដាញសង្គម មានការចែករំលែកមួយដែលលើកឡើងថា៖ ស្រី​ៗដែលនិយមចូលចិត្តទៅ​ ស្ទីម​ នៅ​ ភ្នំពេញ​ស្ព័តក្លិប​ មេត្តា​ប្រុ.ង​ប្រ.យ័.ត្ន វាជាទ.ង្វេី​អ.សីលធម៌​ និង​ ម.ហាសែ.នថោ.កទា.ប​.បំ.ផុត​ ដែល​ជ.នថោ.កទា..ប​ផ្នែ.ក​.កា.ន់ កាមេ.រ៉ា.​សុ.វត្ថិ.ភាព​នៅ​ កន្លែង​ក្លឹប​ហាត់​ប្រាណ​ ភ្នំពេញ​ ស្ព័តក្លិប​ លួ.ចថ.ត​ភ្ញៀ.វជាស្ត្រី​ផ្លា.ស់​ស.ម្លៀកបំ.ពា.ក់​ស្ទី.ម​ រួចយកមកចែ.កចា.យបន្ត​ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ជាមួយការចែករំលែកនេះ ក៏មានការស្នើរសូម​សមត្ថកិច្ច​មេត្តា​ស្រា.វជ្រា.វ​ស្វែងរក​ ជននោះ​មក​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ចំពោះ​មុខ​ច្បា..ប់​ ហើយ​ថៅកែ​ក្លឹប​ហាត់​ប្រាណ​ ភ្នំពេញ​ស្ព័តក្លិប​ គួរ​ពិនិត្យ​មេីល​ បុគ្គលិក​ផ្នែ.ក​កា.មេ.រ៉ា​សុវ.ត្ថិ.ភាព​ផង​ មិនគួរ​ឲ្យ​ជ.ន​បែបនេះ​ ធ្វើ​ការទៀតទេ​ គួរ​បណ្ដេញ​ក្បា.លវា.ចោ.ល.​ហេីយ​ប្រគល់​ឲ្យ​សមត្ថកិច្ច​ចា.ត់​ការ​ទៅ​ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ក្រោយមានការភ្ញាក់ផ្អើលរឿងនេះ នៅព្រឹកថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូនេះ លោក ឡុង ស៊ីវ៉ាង អ្នកគ្រប់គ្រងកន្លែងហាត់ប្រាណ ភ្នំពេញ​ស្ព័តក្លិប បានចេញមុខបំ.ភ្លឺ និងប.កស្រា.យពាក់ព័ន្ធ នឹង​ការចែករំលែកខាងលើនេះ តាមរយៈកាសែតកម្ពុជាថ្មី។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
អ្នកគ្រប់គ្រងរូបនេះថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចខណ្ឌចំការមន បានចុះទៅត្រួតពិនិត្យដោយផ្ទាល់ ទីតាំងបន្ទប់នោះផងដែរ ហើយលោកក៏បញ្ជាក់ថា ការដាក់កា.មេ.រ៉ានេះគឺមានយូរណាស់មកហើយ ព្រមទាំងមានដាក់អក្សរធំៗថា មានកា.មេ.រ៉ា.សុ.វត្ថិ.ភាព គឺដើម្បីការ.ពារកុំឲ្យមានការបា.ត់ប.ង់របស់សម្ភារៈរបស់ភ្ញៀវទេ។

លោក ឡុង ស៊ីវ៉ាង បានបញ្ជាក់ផងដែរថា រូបមានដែលមានការចែកចាយនោះ គឺអ្នកអ្នកខិ.លខូ.ចបានលួ.ចហែ.កចូលទៅ ដែលការហែ.កចូលនោះមិនមែនជាបុគ្គលិកធ្វើការងារនៅភ្នំពេញស្ព័តក្លឹបអ្នកធ្វើនោះទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​