សត្វចម្លែកៗទាំង ១០ប្រភេទនៅលើពិភពលោកដែលគួឲ្យខ្លាច យើងមិនដែលស្គាល់ពីមុនមក

0
372

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ពិភព​លោក​របស់​យើង​នេះ​ គឺ​ពោរពេញ​ទៅ​ដោយ​ជីវិត​មនុស្ស និង​សត្វ​ជា​ច្រើន​ប្រភេទ​ខុស​ៗ​គ្នា។

ក្នុង​ចំណោម​ប្រភេទ​សត្វ​មាន​ជីវិត​ខ្លះ​មិន​ដែល​បង្ក​គ្រោះ​ថ្នាក់​ដល់​មនុស្ស​ទេ ហើយ​មាន​រូបរាង​គួរ​ឲ្យ​ស្រឡាញ់ តែ​មួយ​ចំនួន​ទៀត​មិន​ត្រឹម​តែ​អាច​បង្ក​គ្រោះ​ថ្នាក់​ខ្លាំង​នៅ​ពេល​វា​ធ្វើ​ការ​វាយប្រហារ​ដើម្បី​ចំណី ឬ​ការពារ​ខ្លួន​នោះ ថែម​ទាំង​មាន​រូប​រាង​គួរ​ឲ្យ​ខ្លាច និង​ខ្ពើម​ជាទី​បំផុត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​សត្វ​ទាំង​ ១០ ​ប្រភេទ​ដែល​មាន​រូប​រាង​ចម្លែក និង​គួរ​ឲ្យ​ខ្លាច៖

១-ត្រី​ចចក៖ សត្វ​ត្រី​ ចចក ​ភាគ​ច្រើន​គេ​ឃើញ​មាន​នៅ​តំបន់​មហា​សមុទ្រ​អាត្លង់ទិក។ មូលហេតុ​ដែល​គេ​ហៅ​វា​ថា ត្រី​ចចក​ដោយសារ​តែ​ប្រអប់​មាត់ ដែល​មាន​ធ្មេញ​គួរ​ឲ្យ​ខ្លាច​ដូច​ជា​ឆ្កែ​ចចក (មាន​រូបភាព) របស់​វា​នោះ​តែ​ម្តង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

២-អាពីង​យក្ស៖ អាពីង ​គឺជា​ប្រភេទ​សត្វ​ដែល​ធម្មតា​ៗ​សម្រាប់​កម្ពុជា តែ​អាពីង​យក្ស​ដែល​បាន​លើក​ឡើង​មក​នេះ​មាន​ភាព​ចម្លែក​ត្រង់​វា​ជា​សត្វ​ដែលមាន​មាឌ​ធំ​ប៉ុន​បាត​ដៃ​របស់​មនុស្ស​ពេញ​វ័យ។ ក្រៅ ពី​មាន​មាឌធំ វា​មាន​ពិស​ខ្លាំង​និង​សាហាវ​វាយ​ប្រហារ​ចំណី​យ៉ាង​រហ័ស ហើយ​អាហារ​របស់​វា​រាប់​បញ្ចូល​ទាំង​សត្វ​ស្លាប​ផង​ដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៣-សត្វ​អៃអៃ៖ សត្វ​ប្រភេទ​នេះ​រស់​នៅ​តំបន់​ម៉ាដាហ្គាស្ការ។ ក្រៅពី​ឈ្មោះ​ហៅ​ដ៏​ចម្លែក​ហើយ​នោះ វា​មាន​រូប​រាង​មើល​ទៅ​យ៉ាប់​មែន​ទែន។ ទោះ​ជា​មើលទៅ​មាន​រោម​មិន​ស្អាត​ភ្នែក​លឿង ត្រចៀក​ដូច​ប្រចៀវ តែ​វា​ជា​សត្វ​ស្លូត​បូត​ខ្លាំង​ណាស់ គ្មាន​ការ​បង្ក​គ្រោះថ្នាក់​នោះ​ទេ។ ប្រសិន​បើ​មិន​បាន​ប្រាប់​ជា​មុន​ថា​ វា​ជា​សត្វ​ស្លូត​អ្នក​ប្រាកដ​ជា​យល់​សប់​អាក្រក់​មិន​ខាន​ដោយសារ​សត្វ​អៃអៃ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៤-ត្រី​ឆ្លាម​ហ្កុបលីន៖ ត្រី​ឆ្លាម​ប្រភេទ​នេះ​មាន​រស់​នៅ​តែ​បាត​នៃ​មហា​សមុទ្រ​ធំៗ​ប៉ុណ្ណោះ។ ដូច​នេះ​មនុស្ស​កម្រ​នឹង​ស្គាល់វា​ណាស់។ ដោយសារ​ធ្មេញ​ស​ជ្រោង​ឡើង​គួរ​ខ្លាច ពណ៌​នៃ​ដង​ខ្លួន​ទាំង​មូល​រួម​ទាំង​ច្រមុះ​វែង​ទៅ​មុខ​ដូច​ដាវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​សត្វ​ប្រភេទ​នេះ​ចម្លែក​មែន​ទែន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៥-ជ្រូក​សមុទ្រ៖ វា​មាន​ឈ្មោះ​បច្ចេកទេស​ថា Scotoplanes រស់​នៅ​ក្នុង​បាត​មហា​សមុទ្រ​អាត្លង់ទិច ប៉ាស៊ីហ្វិក និង​មហា​សមុទ្រ​ឥណ្ឌា​ក្នុង​ជម្រៅ​ប្រមាណ​ជា ៣០០០ ទៅ ៥០០០​ម៉ែត្រ​ចុះ​ទៅ។ វា​មិន​បង្ក​គ្រោះ​ថ្នាក់​ទេ​ទោះ​បី​មើលទៅ​គួរ​រអើម​ក៏​ដោយ បើ​ប្រៀបធៀប​នឹង​ជ្រូក​ធម្មតា គឺ​ជ្រូក​លើ​គោក​ស្អាត​ជាង​ឆ្ងាយ​ណាស់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៦-រុយ Bot fly៖ អ្នក​អាច​នឹង​ឆ្ងល់​ថា​គ្រាន់តែ​ជា​សត្វរុយ​ហេតុ​អ្វី​ក៏​ចម្លែក? អ្វី​ដែល​គួរ​ឲ្យ​ខ្លាច​ក្រៅ​ពី​មាន​រូបរាង​ធំ​ជាង​រុយ​ក្បាល​ខៀវ​យើង​ធ្លាប់​ស្គាល់​ហើយ​នោះ វា​មិន​ពង​កូន​លើ​សាកសព​សត្វ​នានា​ឬក៏​សំរាម​កាក​សំណល់​លាមក​នោះ​ទេ។ រុយ Bot fly តែង​ពង​កូន​នៅ​ក្រោម​ស្បែក​ក្នុង​សាច់​សត្វ​គោ ក្របី ឆ្កែ ឆ្មា រួម​ទាំង​មនុស្ស​តែ​ម្តង​ពោល​គឺ​សត្វ​មាន​ជីវិត​ទៀប​ពង​កូន​ដាក់។ ពេល​កូន​វា​ញ៉ាស់ ពួក​វា​ក្លាយ​ជា​ដង្កូវ​ស ប៉ារ៉ាស៊ីត មាន​ធ្មេញ និង​រោម​ជាប់​ខ្លួន​ដូច​បន្លា ខាំ​ស៊ី​រូង​សាច់​ចូលទៅ​ជ្រៅ ហើយ​រីក​លូតលាស់​នៅ​ក្នុង​សាច់​ឈាម​របស់​អ្នក​តែ​ម្តង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៧-កណ្តុរ​អាក្រាត៖ ពួក​វា​ហាក់​បី​ដូច​ជា​កណ្តុរ​ក្នុង​ខ្សែ​ភាពយន្ត​ភ័យ​រន្ធត់​យ៉ាង​ដូច្នោះ។ ពួកវា​មាន ​ហ្ស៊ែន​ ចម្លែក​បណ្តាល​ឲ្យ​ការ​រីក​លូតលាស់​រោម​មិន​ប្រក្រតី។ ដូចនេះហើយ​រូបរាង​ពួកវា​មើលទៅ​គួរ​ភ័យ​តក់​ស្លុត​ជា​ជាង​បង្ក​គ្រោះ​ថ្នាក់។ ភាគ​ច្រើន​គេ​ប្រទះ​ឃើញ​កណ្តុរ​ពូជ​នេះ​រស់​នៅ​តំបន់​អាហ្វ្រិក​ខាង​កើត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៨-សត្វ​ក្រពើ ហ្ការាល៖ ភាគ​ច្រើន​សត្វ​ក្រពើ ហ្ការាល មាន​ទំហំ​ធំ​ជាង​សត្វ​ក្រពើ​ធម្មតាៗ​ខ្លះ។ ពួក​វា​មាន​លក្ខណៈ​ខុស​ប្លែក​ពី​សត្វ​ក្រពើ​ទូទៅ​ត្រង់​មាន​មាត់​តូច​វែង​ពោរពេញ​ទៅ​ដោយ​ធ្មេញ​មុត​ស្រួច​ជា​ច្រើន។ ការ​ពិត​ទៅ​វា​គួរ​ឲ្យ​ខ្លាច​តិច​ជាង​ក្រពើ​ធម្មតា​ដោយសារ​មាត់​របស់​ពួកគេ​មិន​អាច​ខាំ​ហែក កន្ត្រាក់​ចំណី​ធំ​ៗ រួម​ទាំង​មនុស្ស​បាន​នោះ​ទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៩-សត្វ Mole ច្រមុះ​ផ្កាយ៖ សត្វ Mole គឺជា​ថនិកសត្វ​រស់នៅ​តាម​រូង​ក្រោម​ដី មាន​ត្រចៀក និង​ភ្នែក​តូចៗ​ស្ទើ​មើលមិន​ឃើញ។ ជាធម្មតា​វា​មាន​មាត់​តូច​ដូច​ប្រមោយ​វែង​មូល​បន្តិច​សម្រាប់​ចាប់​ស្រមោច ដង្កូវ​ ជន្លេន និង​សត្វ​តូច​ៗ​ក្នុង​ដី​ផ្សេង​ទៀត។ ក៏​ប៉ុន្តែ​សម្រាប់​សត្វ Mole ច្រមុះ​ផ្កាយ​នេះ មាន​ច្រមុះ​ខុស​ពូជ​ធម្មតា​ដោយ​បែក​ចុង​ជា​ចម្រៀក​ៗ​។ វា​គ្មាន​គ្រោះថ្នាក់​ដល់​មនុស្ស​ទេ តែ​វា​ជាពេជ្ឈឃាត​ជន្លេន​ផ្តាច់​មុខ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១០-សត្វ​ប្រចៀវ​ជញ្ជក់​ឈាម៖ ជា​ធម្មតា​ប្រចៀវ​មាន​មុខ​មាត់​មិន​សូវ​ស្អាត​ស្រាប់​ទៅ​ហើយ។ វា​តែង​ចេញ​រក​ស៊ី​សត្វ​ពេល​យប់​ប៉ុណ្ណោះ។ ចំណី​របស់​សត្វ​ប្រភេទ​នេះ​មាន​ដូច​ជា​ផ្លែ​ឈើ សត្វល្អិត។ ដោយ​ឡែក​ចំពោះ​សត្វ​ប្រចៀវ​ជញ្ជក់​ឈាម​ប្រភេទ​នេះ​ជា​ថនិកសត្វ ក្រៅ​ពី​ស៊ី​សត្វល្អិត​គឺ​តែង​លួច​បឺត​ឈាម​សត្វ​ផ្សេងៗ​ផង​ដែរ។ វា​លួច​តោង​បឺត​ឈាម​ថនិកសត្វ​ផ្សេង​ដូច​ជា​គោ ក្របី រួម​ទាំង​សុនខ​ជា​ដើម។ បើ​សួរ​ថា​ក្នុង​លោក​នេះ​មាន​បិសាច​ជញ្ជក់​ឈាម​មនុស្ស​ដែរ​ឬ​ទេ? ចម្លើយ​គឺ​គ្មាន​ទេ​ បិសាច​ជញ្ជក់​ឈាម មានតែ​ប្រចៀវ​បឺត​ឈាម​នេះ​ឯង៕ អត្ថបទ Postkhmer

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​