សោកស្តាយ ! វេជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់ បានស្លា.ប់ ដោយសារជំងឺកូវីត១៩ ខណៈដែលគាត់ត្រូវបានដើរតួជា អ្នកជំងឺផង និងវេជ្ជបណ្ឌិតផង ដោយសារតែ វេជ្ជបណ្តិតម្នាក់ទៀតបាន…

0
243
{"uid":"694A4A2D-BD3C-4BD3-AFCD-28A26836ACD4_1608906267059","source":"other","origin":"unknown"}

(វ៉ាស៊ីនតោន)៖ វេជ្ជបណ្ឌិតស្បែកខ្មៅម្នាក់ នៅរដ្ឋ Indianapolis បានស្លាប់ដោយសារជំងឺ Covid-19 ពីរសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីលោកស្រី បានចោទប្រកាន់ វេជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់មិនបានមើលថែរ និងព្យាបាលគាត់ឲ្យបានដិតដល់ ដោយសារតែឃើញគាត់ស្បែកខ្មៅ។ នេះបើយោងតាមការ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចេញផ្សាយដោយ សារព័ត៌មាន BBC នៅយប់ថ្ងៃសុក្រ ទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០។ នៅក្នុងឃ្លីបវីដេអូខ្លីមួយ ដែលបានថតចេញពីគ្រែរបស់លោកស្រី នៅឯមន្ទីរពេទ្យមួយ ស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋ Indiana នៃសហរដ្ឋអាមេរិក លោកស្រី Susan Moore បាននិយាយរៀបរាប់ថា គ្រូពេទ្យដែលមើលថែ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជំងឺរបស់លោកស្រី បានច្រានចោលរោគសញ្ញារបស់លោកស្រី ដោយបដិសេធថា លោកស្រីមិនមានរោគសញ្ញាពិបាកដកដង្ហើមឡើយ ខណៈដែលលោកស្រីស្ទើដាច់ខ្សល់ស្លាប់ទៅហើយនោះ។ នៅក្នុងឃ្លីបវីដេអូដដែលនោះ លោកស្រី Susan Moore បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ដើម្បីទទួលបានថ្នាំលេបម្តងៗ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកស្រីត្រូវធ្វើជាអ្នកសុំទាន។ ហើយទោះបីជា លោកស្រីកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពជំងឺដ៏ធ្ងន់ធ្ងរក៏ដោយ ក៏គ្រូពេទ្យម្នាក់នោះ ថែមទាំងគំរាមបញ្ជូនលោកស្រី ទៅផ្ទះវិញទៀតផង។ គួរបញ្ជាក់ថា លោកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិត Susan Moore បានទទួលមរណភាព កាលពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយសារជំងឺ Covid-19។ វេជ្ជបណ្ឌិតរូបនេះ បានស្លាប់ប្រហែលជាពីរសប្តាហ៍ បន្ទាប់ពីលោកស្រីបានចែករំលែកវីដេអូមួយ ដែលលោកស្រីបានចោទប្រកាន់វេជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់ ពីការព្រងើយកន្តើយ និងមិនព្រមយកចិត្តទុកដាក់នឹងលោកស្រី ខណៈដែលលោកស្រីដើរតួធ្វើជាអ្នកជំងឺផង និងវេជ្ជបណ្ឌិតដោយខ្លួនឯងផង៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​