ពិតជាហ៊ានមែន! ស្រីស្អាតម្នាក់ ទៅបោះតង់កណ្ដាលព្រៃភ្នំ ២យប់ យ៉ាងសប្បាយ ជាមួយទឹកជ្រោះពីធម្មជាតិពិតៗ…(មានវីដេអូ)

0
290

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ពិតជាហ៊ានមែន! ស្រីស្អាតម្នាក់ ទៅបោះតង់កណ្ដាលព្រៃភ្នំ ២យប់ យ៉ាងសប្បាយ ជាមួយទឹកជ្រោះពីធម្មជាតិពិតៗ…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការដើរព្រៃ បោះតង់ក្នុងព្រៃ កំពុងតែពេញនិយមណាស់ សម្រាប់យុវវ័យសម័យនេះ ព្រោះថាវាអាចផ្ដង់នូវ ភាពរំសាយកង្វល់ទាំងពួង ដោយសារតែ សម្រស់ ព្រៃភ្នំ ធម្មជាតិ ស្រស់បំព្រង ធ្វើឲ្យពួកគេបំភ្លេចអារម្មណ៍តានតឹង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តែការដើរព្រៃ វាអសត្តិសុខ ដោយអាចមានមនុស្សអាក្រក់ រឺ សត្វព្រៃ មកវាយប្រហាក៏ថាបាន ។ តែទោះជាយ៉ាងណា ក្រុម អ្នកដើរព្រៃភាគច្រើនតែងតែមាន អ្នកនាំផ្លូវ រឺ ទៅជាក្រុម ដែលមានសហគន៍ ជួយការពារសត្តិសុខ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកវីដេខាងក្រោមនេះ ស្រីស្អាតនេះដេកព្រៃ តែម្នាក់ឯង ដោយមិនខ្លាចញញើតអ្វីទាល់តែសោះនោះ គឺគ្រាន់តែជាការសម្ដែង ដើម្បីបានវីដេអូទាក់ទាញ់ប្រិយមិត្ត ឲ្យចូលមកទស្សនាវីដេអូប៉ុណ្ណោះ៕
ដើម្បីកាន់ជ្រាបច្បាស់សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖